Cursos BARRANQUISMO

 Estes son os cursos programados dentro da área de BARRANQUISMO para o ano 2017:

Ademáis dos cursos que aparecen aquí reflexados, a EGAM pode ir realizando outros desta área por demanda dalgún club ou por iniciativa dun grupo de federad@s.