A EGAM pon a disposición dos federados, colexios e institutos ou calquera outro colectivo un programa de charlas formativas coa fin de achegar un tema xeral ou concreto das modalidades deportivas que acolle a Federación Galega de Montañismo.

· Evacuación de accidentados en zonas de escalada  (Avaliación da situación. Actuación con axuda: Protexer a zona, recadar información, avisar, colaborar coas equipas de rescate.
Posibilidades de actuación sen axuda).

· Preparación dunha actividade de escalada (Información: meteo, rutas, escapes, alternativas,… Material adecuado. Entrenamento).

· Preparación dunha actividade de Media Montaña (Información: meteo, rutas, escapes, alternativas,… Material adecuado. Entrenamento).

· Preparación dunha actividade de Alta Montaña (Información: meteo, rutas, escapes, alternativas,… Material adecuado. Entrenamento).

· Escalada en Rocha, de 1 a 100 metros. (Presentación da escalada en rocha, dende o bloque ás grandes paredes).

· Escalada en Galicia. (Presentación da escalada en Galicia, un percorrido por as principais zonas rochosas do país).