Obradoiros

Os obradoiros da EGAM forman parte da formación pensada para clubs federados. Son accións formativas puntuais que buscan presentar ou reforzar un tema de forma directa, traballando certos aspectos prácticos nunha sola sesión.

O tema pode solicitalo calquera grupo de federados ou club, ou ben escoller un dos seguintes:

ESCALALADA en ROCHA

Obradoiro sobre a caída e o aseguramento 

Nós de escalada

Montaxe de reunións

Aseguramento dinámico

Material de autoprotección

Roupa de escalada

Obradoiro de nós avanzados

Usos e utilidades dun cordino de 5m no autorrescate e recursos de fortuna

Técnica Xestual en Escalada para Búlder

Planificación dunha actividade en rocha (terreo de aventura) e interpretación de reseñas

Evacuación de accidentados en zonas de escalada

MONTAÑISMO

Lectura de mapas

Material básico de montañismo. 

Vestimenta de montaña.

Aplicacións de orientación para o teléfono.

Iniciación ao senderismo

Sendeirismo básico

Planificación das Actividades de Montaña